GBL Europe BV Uvjeti i odredbe

Uvod

Ovo su naše web trgovine Opći uvjeti. Ovi Opći uvjeti uvijek se primjenjuju kada koristite našu web stranicu ili izvršite narudžbu putem naše web stranice i sadrže važne podatke za vas kao kupca. Molimo pažljivo ih pročitajte. Također preporučujemo da spremite ili ispisujete ove Opće uvjete kako biste ih kasnije mogli konzultirati.

Definicije

GBL Europe BV: sa sjedištem u Nizozemskoj i registriran u Privrednoj komori pod brojem 71008470, a trguje kao GBL Europe.

Web stranica: Web stranica / web trgovina GBL Europe BV, koja se nalazi na https // cleanandsolve.com https: //gbl-europe.com i svim njezinim poddomenama.

Naručitelj: fizička osoba ili korporacija koja djeluje u obavljanju profesije ili tvrtke koja sklopi ugovor s GBL Europe BV i / ili je registrirana na web stranici.

Ugovor: svaki aranžman ili ugovor između GBL Europe BV i Klijenta čiji su Opći uvjeti sastavni dio.

Opći uvjeti: ovi Opći uvjeti.

Primjenjivost Općih uvjeta

Opći uvjeti primjenjuju se na sve ponude, sporazume i isporuke GBL Europe BV, osim ako se izričito ne dogovore drukčije u pisanom obliku.

Ako Klijent u svom nalogu, potvrdi ili bilo kojoj drugoj komunikaciji koja tvrdi da prihvaća Opće uvjete i odredbe uključuje bilo koje odredbe koje se razlikuju od ili nisu uključene u Opće uvjete, te odredbe bit će obvezujuće za GBL Europe BV samo ako i u mjeri u kojoj ih je GBL Europe BV prihvatio u pisanom obliku.

U slučajevima kada se uz ove opće uvjete primjenjuju posebni uvjeti koji se odnose na proizvod ili uslugu, Klijent se uvijek može pozvati na odgovarajući uvjet koji mu je najpovoljniji u slučaju nespojivih općih uvjeta

Cijene i informacije

Sve cijene objavljene na web mjestu i u ostalim materijalima koji potječu od GBL Europe BV uključuju poreze i druge namete koje je uvela vlada, osim ako na web mjestu nije drugačije navedeno.

Ako se troškovi isporuke naplaćuju, ti će troškovi biti jasno iskazani u vremenu prije sklapanja ugovora. Ti će se troškovi također prikazati zasebno u postupku naručivanja.

Sadržaj web stranice sastavljen je s najvećom pažnjom. GBL Europe BV, međutim, ne može jamčiti da su sve informacije na web mjestu u svakom trenutku točne i potpune. Sve cijene i ostale informacije objavljene na web stranici i u ostalim materijalima koji potiču iz GBL Europe BV podložne su očiglednim pogreškama u programiranju i tipkanju.

GBL Europe BV ne može biti odgovoran za odstupanja u boji koja su rezultat kvalitete boja prikazanih na zaslonu.

Zaključivanje sporazuma

Ugovor će se smatrati zaključenim u trenutku kada Klijent prihvati ponudu GBL Europe BV pod uvjetima koje postavlja GBL Europe BV.

Ako je Kupac prihvatio ponudu elektroničkim putem, GBL Europe BV će bez odlaganja potvrditi primanje ponude elektroničkim putem. Dok potvrda takvog prijema nije dopuštena, Klijent će imati mogućnost raskinuti Ugovor.

Ako se utvrdi da je Klijent, prihvaćajući ili na drugi način zaključio Ugovor, dostavio netočne podatke, GBL Europe BV će imati pravo zahtijevati ispunjenje obveza Klijenta sve dok ne primi ispravne podatke.

registracija

Da bi se web stranica optimalno iskoristila, Klijent se može registrirati putem obrasca za registraciju / opcije za prijavu na račun na web mjestu.

Tijekom postupka registracije, od Klijenta će se tražiti da odabere korisničko ime i lozinku s kojom će se moći prijaviti na web mjesto. Samo je klijent odgovoran za odabir dovoljno pouzdane lozinke.

Klijent mora čuvati svoje vjerodajnice za prijavu, korisničko ime i lozinku strogo povjerljivim. GBL Europe BV ne može biti odgovoran za bilo kakvu zlouporabu vjerodajnica za prijavu i uvijek ima pravo pretpostaviti da je klijent koji se prijavljuje na web mjesto onaj za koji se smatra. Klijent je odgovoran i snosi svu riziku svih radnji i transakcija izvršenih putem Klijentovog računa.

Ako Klijent zna ili ima razloga sumnjati da su njegovi podaci za prijavu postali dostupni neovlaštenim strankama, morat će promijeniti lozinku u najkraćem mogućem roku i / ili u skladu s tim obavijestiti GBL Europe BV kako bi GBL Europe BV mogao preuzeti odgovarajuće mjere.

Izvršenje sporazuma

Čim GBL Europe BV primi narudžbu, ona će proizvode poslati Klijentu bez odgađanja i uz poštovanje odredbi stavka 3 ovog članka.

GBL Europe BV ovlašten je angažirati treće strane u ispunjavanju svojih obveza iz ovog Ugovora.

Prije datuma potpisivanja Ugovora, na web mjestu će biti objavljene informacije koje jasno opisuju način i rok isporuke proizvoda. Ako nije dogovoren ili naveden nikakav rok isporuke, proizvodi će biti dostavljeni najkasnije u roku od 30 dana.

Ako GBL Europe BV ne može isporučiti proizvode u dogovorenom roku, o tome će obavijestiti Klijenta. U tom slučaju Klijent može odlučiti ili pristati na novi datum isporuke ili raskinuti Ugovor bez ikakvih troškova.

GBL Europe BV savjetuje Klijenta da pregleda proizvode nakon isporuke i da u odgovarajućem roku prijavi nedostatke, po mogućnosti u pisanom obliku ili e-poštom. Za dodatne pojedinosti pogledajte članak o jamstvu i sukladnosti.

Rizike povezane s proizvodima prenosimo na Klijenta čim proizvode isporučimo na dogovorenu adresu isporuke.

Ako se naručeni proizvod više ne može isporučiti, GBL Europe BV ima pravo isporučiti naručeni proizvod koji je po prirodi i kvaliteti usporediv. U tom slučaju, Klijent će imati pravo raskinuti Ugovor bez ikakvih troškova i bez naknade vratiti proizvod.

Pravo na povlačenje / povrat

Klijent će imati pravo raskinuti Ugovor na daljinu s GBL Europe BV u roku od kalendarskih dana 14 nakon primitka proizvoda, besplatno i bez navođenja razloga. Počinje dan nakon što ga je potrošač primio, ili treća osoba koju je odredio potrošač, a koja nije prijevoznik, ili:

- ako isporuka proizvoda uključuje različite isporuke ili dijelove: dan kada je Klijent ili treća strana koju je odredio Klijent primio posljednju isporuku ili zadnji dio;
- s ugovorima o redovnoj isporuci proizvoda tijekom određenog razdoblja: dan kada je Klijent ili treća strana koju je odredio Klijent primio zadnji proizvod;
- ako je klijent naručio nekoliko proizvoda: dan kada je klijent ili treća strana koju je odredio klijent primio zadnji proizvod.

Na račun Klijenta snose samo izravne troškove nastale za povratnu pošiljku. To znači da će Klijent morati platiti troškove vraćanja proizvoda. Svi troškovi dostave koje je platio Klijent i otkupna cijena plaćena za proizvod, Klijentu će se vratiti ako vrati cjelokupnu narudžbu.

Tijekom razdoblja povlačenja iz prethodnog stavka 1, Klijent će s proizvodom i njegovom ambalažom postupati vrlo pažljivo. Klijent ne smije otvoriti ambalažu ili koristiti proizvod osim ako je to potrebno kako bi se utvrdila priroda proizvoda, njihove značajke i njihov rad.

Klijent je odgovoran samo za devalvaciju proizvoda koja je posljedica njegovog rukovanja proizvodom osim onoga što je dopušteno u.

Klijent može raskinuti Ugovor u skladu sa stavkom 1 ovog članka podnošenjem prijave o povlačenju (digitalno ili u drugom obliku) GBL Europe BV, u roku povlačenja, putem obrasca za pravo na odustajanje ili u nekom drugom nedvosmislenom obliku. put. Ako GBL Europe BV omogući da Klijent izjavi svoje povlačenje elektroničkim / digitalnim putem, nakon što primi takvu izjavu, GBL Europe BV odmah šalje potvrdu o primitku.
Što je brže moguće, ali najkasnije 14 dana nakon dana izvještavanja kao što je navedeno u stavku 1, Klijent će vratiti proizvod ili ga predati (predstavniku) GBL Europe BV. Klijent može poslati proizvod izravno na GBL Europe BV, bez prethodne obavijesti o povlačenju u roku navedenom u stavku 1. Klijent mora u ovom slučaju uključiti pismenu obavijest o odustajanju, kao što je obrazac modela.

Proizvodi se mogu vratiti na sljedeću adresu:

GBL Europe BV
Pannekoekendijk 23a
7887 EV Erica
Nizozemska

Svi iznosi već plaćeni od strane Klijenta (unaprijed) će biti vraćeni Klijentu u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju unutar 14 dana nakon raspuštanja Ugovora. Ako je Klijent odabrao skuplji način dostave u odnosu na najjeftiniju standardnu ​​dostavu, GBL Europe BV ne mora vratiti dodatne troškove skuplje metode.

Osim u slučajevima u kojima je GBL Europe BV ponudio da sam preuzme proizvod, on može odgoditi povrat novca dok ne primi proizvod ili dok Klijent ne dokaže da je vratio proizvod, ovisno o tome koji se događa ranije.

Podaci o primjenjivosti ili neprimjenjivosti prava na odustajanje i bilo kojem potrebnom postupku bit će jasno objavljeni na Internet stranici, puno prije sklapanja Ugovora.

Plaćanje

Klijent će platiti iznose prema GBL Europe BV u skladu s postupkom narudžbe i bilo kojim načinom plaćanja navedenim na web stranici. GBL Europe BV može ponuditi bilo koji način plaćanja po svom izboru i može ih promijeniti u bilo koje vrijeme.

Jamstva i sukladnost

Ovaj se članak primjenjuje samo ako klijent ne djeluje profesionalno ili komercijalno. Ako se, bez obzira na posljednju odredbu, GBL Europe BV daje zasebno jamstvo na proizvode, to se odnosi na sve vrste klijenata.

GBL Europe BV jamči da proizvodi zadovoljavaju Ugovor, specifikacije utvrđene u ponudi, razumni zahtjevi ispravnosti i / ili upotrebljivosti i zakonske odredbe i / ili vladini propisi koji su na snazi ​​od dana potpisivanja Sporazuma. Ako je izričito dogovoreno, GBL Europe BV također jamči da je proizvod prikladan za druge svrhe osim uobičajene uporabe.

Svako jamstvo koje nudi GBL Europe BV, proizvođač ili uvoznik neće utjecati na zakonska prava i potraživanja koja Klijent već ima i na koje se može pozivati ​​temeljem Ugovora.

Ako isporučeni proizvod ne ispuni Ugovor, Klijent može o tome obavijestiti GBL Europe BV u razumnom roku nakon što otkrije kvar.

Ako GBL Europe BV smatra da je prigovor utemeljen, dotični proizvodi će se popraviti, zamijeniti ili vratiti u dogovoru s Naručiteljem. U skladu s člankom koji se odnosi na odgovornost, povrat ne može biti veći od cijene koju je kupac platio za proizvod.

Postupak rješavanja pritužbi

Ako Klijent ima primjedbi u vezi s proizvodom (u skladu s člankom o jamstvima i sukladnosti) i / ili drugim aspektima GBL Europe BV, može podnijeti žalbu telefonom, e-poštom ili poštom. Pogledajte podatke za kontakt pri dnu Općih uvjeta.

GBL Europe BV odgovorit će na prigovor što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od 1 dana nakon što ga je zaprimio. Ako do tada nije moguće da GBL Europe BV formulira bitnu reakciju na prigovor, GBL Europe BV će potvrditi primitak žalbe u roku od 1 dana nakon što ju je primio i navesti rok u kojem očekuje da biti u mogućnosti dati suštinsku ili konačnu reakciju na Klijentovu žalbu.

Odgovornost

Ovaj se članak primjenjuje samo ako je naručitelj fizička ili pravna osoba koja djeluje u profesionalnoj ili komercijalnoj svojstvu.

Ukupna odgovornost GBL Europe BV prema Klijentu zbog povezanog neizvršenja Ugovora ograničena je na naknadu koja ne prelazi cijenu koja je predviđena za taj konkretni Ugovor (uključujući PDV).

Odgovornost GBL Europe BV prema Klijentu za neizravnu štetu ili gubitak, koja u svakom slučaju uključuje - ali izričito nije ograničena na - posljedičnu štetu, izgubljenu dobit, izgubljenu štednju, gubitak podataka i štetu uslijed prekida poslovanja. isključen.

Osim slučajeva navedenih u prethodna dva stavka ovog članka, GBL Europe BV uopće ne snosi nikakvu odgovornost u odnosu na Klijenta za štetu, bez obzira na razlog na kojem se temelji zahtjev za naknadu štete. Ograničenja navedena u ovom članku, međutim, prestat će se primjenjivati ​​ako i u mjeri u kojoj je šteta ili gubitak rezultat namjernog čina ili grube nepažnje sa strane GBL Europe BV.

GBL Europe BV bit će odgovoran Klijentu zbog neprikladnog neuspjeha u izvršavanju ugovora ako Klijent bez odgađanja izda urednu obavijest o neispunjenju, GBL Europe BV, bez odgađanja, određujući razumno razdoblje u kojem će otkloniti kvar, i GBL Europe BV tako continueser nastavlja izvršavati svoje obveze nakon tog razdoblja. Obavijest o neispunjenju mora sadržavati opis kvara što je detaljnije moguće kako bi GBL Europe BV mogao pružiti adekvatan odgovor.

Svaki događaj koji daje pravo na naknadu uvijek je uvjet da Klijent štetu ili gubitak pismeno prijavi GBL Europe BV što je prije moguće, ali najkasnije u roku od 30 dana nakon nastanka štete ili gubitka.

U slučaju više sile GBL Europe BV nije odgovoran za naknadu štete ili gubitaka koje je Klijent pretrpio kao posljedicu.

Zadržavanje naslova

Sve dok kupac nije izvršio nikakvu potpunu uplatu na ukupno ugovorenom iznosu, GBL Europe BV zadržavat će vlasništvo nad isporučenom robom.

Osobni podatci

GBL Europe BV obrađivat će osobne podatke klijenta u skladu s izjavom o privatnosti objavljenom na web mjestu.

Završne odredbe

Ovaj sporazum reguliran je zakonima zemlje osnivanja web trgovine.

Ako obveznim zakonom drugačije ne diktira, svi sporovi koji proizlaze iz Sporazuma bit će predani nadležnom nizozemskom sudu u okrugu u kojem GBL Europe BV ima sjedište.

Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nevažećom, to neće utjecati na valjanost Općih uvjeta u cjelini. U tom će slučaju stranke zamijeniti jednu ili više novih odredbi u zamjenu koje će odražavati izvornu odredbu onoliko koliko je to moguće zakonom.

Izraz "napisan" u ovim Općim uvjetima također se odnosi na komunikaciju putem e-pošte i faksa, pod uvjetom da su pošiljateljev identitet i cjelovitost poruke e-pošte dovoljno utvrđeni.

Kontakt detalji

Ako imate pitanja, pritužbe ili komentara nakon čitanja ovih Općih uvjeta, obratite nam se e-poštom ili pismom.

GBL Europe BV

Pannekoekendijk 23a
7887 EV Erica
Nizozemska

Služba za korisnike

E: [e-pošta zaštićena]
Podrška I: + 31 (0) 85 888 3500
Podrška II: + 32 (0) 266 908 66
Fax: + 32 (0) 266 92 844

POREZ: NL858544295B01
Privredna komora: 71008470

Registracija REACH: GM486603-26

vrh
Facebook